Ratsitkatalogen

Taxeringsuppgifter 1 år Visa exempel Välj kommun
Katalogen innehåller alla personer som är folkbokförda i en kommun och som är 18 år eller äldre. Undantaget är personer som har skyddade uppgifter. Katalogerna är indelade efter postnummer och sorterade i alfabetisk ordning enligt efternamn. Stora kommuner är uppdelade i flera kataloger.

Kolumner
  1. Namn och adress
  2. Ålder
  3. Vilket taxeringsår som avses för respektive person
  4. Betalningsanmärkning Ja eller Nej
  5. Inkomst av tjänst, den senast godkända taxeringen
  6. Inkomst av näringsverksamhet, den senast godkända taxeringen
  7. Inkomst av kapital, den senast godkända taxeringen
Utgivningsplan: 4 nr/år*
Utgivningsbevis: 30 857
Tryck: Svenskt Tryck AB, Göteborg

* Det är ej alla nr/år som ingår i en beställning, utan endast det aktuella numret